Onze diensten

Analyse & Strategie

Elk digitaal project heeft baat bij een diepgaande analyse van het bedrijf, doelstellingen, doelgroep en visuele stijl. Op basis hiervan stippelen we de digitale strategie uit en maken we het prototype. Pas als dit goed zit, starten we met het design.

“Een goed prototype is een cruciale stap in elke online project. Het zorgt dat alle partijen met de neus in dezelfde richting staan.”

Analyse

Hoe jij de toekomst van je bedrijf ziet is even belangrijk als de noden van je klanten. Wij denken dan ook mee vanuit beide perspectieven en stippelen verschillende scenario’s uit. Op basis van onze bevindingen bouwen we een prototype dat jouw boodschap weerspiegelt, op een heldere manier de bezoeker leidt en antwoord biedt op zijn vragen.

Het prototype is een schematische voorstelling van jouw website en vormt het grondplan van het project. Op basis hiervan beginnen wij met design en development, en kun jij starten met het creëren en vergaren van content.

“We zijn ervan overtuigd dat focus op wat je graag en goed doet, je sterker maakt. Bij ons is dat het bouwen van online tools, terwijl onze partners uitblinken in branding, content creatie en online marketing."

Strategie & marketing

Afhankelijk van het project starten we in deze fase met het online marketingplan. Hoe eerder de verschillende aspecten van een project op elkaar inhaken, hoe efficiënter we je doelpubliek bereiken.

Lees hier meer over online marketing.

Wil je je digitale strategie onder de loep laten nemen?